MU XUYÊN VIỆT | AlphaTest: 21/1 | Open Beta: 23/1
Exp: 300x - Drop: 20% › GHRS Theo TOP 1 - AUTO Reset IngameSỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA


  • Sự kiện Truyền Nhân Goblin từ 23/01 đến 30/01
  • Sự kiện Top Auto Lục địa

Like page để theo dõi tin tức từ mới nhất từ BQT MU nhé anh em

Popup